ΕΡΓΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σας παραθέτουµε τις σηµαντικότερες συνεργασίες που είχαµε και έχουµε συνάψει τα τελευταία χρόνια στο φάσµα του καθαρισµού µε φορείς του Ιδιωτικού και Δηµόσιου τοµέα.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
1. Τράπεζας Αττικής Ιωαννίνων.
2. Τράπεζα ALPHA ΒΑΝΚ Ιωαννίνων.
3. Τράπεζα Κύπρου Ιωαννίνων.
4. Τράπεζα Πειραιώς (κατάστηµα Αβέρωφ – Ιωαννίνων).
5. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστηµα Αιγάλεω – Κεραµικού).

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
1. Καθαρισµός τζαµιών Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:
1. Νοσοκοµείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
2. Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΠΟΛ ΥΚΛΙΝΙΚΗ».
3. Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝΑΓ. & ΑΓ ΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».
4. Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής – ΔΑΦΝΙ.
5. Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ».
6. Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
7. Περιφερειακό Γεν. Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
8. Γενικό Νοσοκοµείο Πρεβέζης.
9. Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
10. Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλονιάς.
11. 1ο Νοσοκοµείο I.K.Α Αθηνών.
12. 3ο Νοσοκοµείο Ι.Κ.Α Αθηνών.
12. 7ο Νοσοκοµείο Ι.Κ.Α Αθηνών.
13. Νοσοκοµείο ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:
1. Φοιτητική Λέσχη Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
2. Φοιτητική Λέσχη Αθηνών.
3. Κτίρια Πανεπιστηµίου Πατρών.
4. Τ.Ε.Ι Ηγουµενίτσας.
5. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
6. Φοιτητική Εστία Κέρκυρας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ:
1. Υπουργείο Οικονοµικών.
2. Υπουργείο Εξωτερικών.
3. Υπουργείου Εµπορίου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ:
1. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος.

ΔΕΚΟ:
1. Καθαρισµός Ταχυδροµεία Νοµού Ιωαwίνων, Άρτας και Πρεβέζης.
2. ΕΛ.ΤΑ Ηπείρου.
3. ΕΛ.ΤΑ Πάτρας.
4. ΕΛ.ΤΑ Αθήνας.
5. ΕΛ.ΤΑ Ηπείρου.

ΔΕΗ:
1. ΔΕΗ Πάτρας.
2. ΔΕΗ Κέρκυρας – Γάιου Παξών.
3. Δ.Ε.Η Κορίνθου. (Ξυλόκαστρο, Κιάτο, Λουτράκι και αποθήκη Κορινθίου).
4. Δ.Ε.Η Βορείου Ελλάδος.

ΟΤΑ.:
1. Νοµαρχία Ιωαννίνων.
2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.

ΕΡΓΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.:
1. Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (Αµαξοστάσια Βοτανικού, Πέτρου Ράλλη, Λιοσίων, Πειραιά και Μπραχάµι).
2. Καθαρισµός Αεροδροµίου Ιωαννίνων,
3. ΟΑ.Σ.Α.
4. Ο.Λ.Θ Α.Ε (Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε).
5. Ο.Γ.Α..
6. Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων.
7. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιωαννίνων – Πρέβεζας.
8. Μέγαρο Ο.Σ.Ε. (Καρόλου 1-3 Αθήνα και των γραφείων του επί της οδού Κουµουνδούρου 35 3ος και 4ος όροφος).

Ν.Π.Δ.Δ.:
1. Ι.Κ.Α Ξάνθης.
2. Ι.Κ.Α Ιωαννίνων.
3. Ι.Κ.Α Θεσσαλονίκης.
4. Ι.κ.Α Ηλιουπόλεως.
5. Ι.Κ.Α Πειραιά.

Φωτογραφίες