ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/11/1994 ΜΕΧΡΙ 31/10/1995
2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/1994

ΜΕΧΡΙ

31/12/2005

3 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/11/1994

ΜΕΧΡΙ

31/10/1995

4 Φ.Ε

ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/11/1994

ΜΕΧΡΙ

31/10/1995

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/09/1994

ΜΕΧΡΙ

31/08/1995

 

6 ΤΕΧΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/1994

ΜΕΧΡΙ

31/12/1994

7 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 24/04/1995 ΜΕΧΡΙ 23/04/1996
8 Τ.Ε.Ι.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

11/01/1996

ΜΕΧΡΙ

10/01/1997

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

11/01/1996

ΜΕΧΡΙ

10/01/1997

 

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/11/1996

ΜΕΧΡΙ

31/10/1997

11 ΙΚΑ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

11/08/1997

ΜΕΧΡΙ

10/08/1998

12 ΙΚΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

04/09/1997

ΜΕΧΡΙ

03/09/1998

13 ΙΚΑ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

17/09/1997

ΜΕΧΡΙ

16/09/1998

 

14 1Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/07/1997 ΜΕΧΡΙ 31/12/1998
15 Φ.Ε.

ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

30/03/1997

ΜΕΧΡΙ

30/03/1998

 

16 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  16/04/1998

ΜΕΧΡΙ  15/04/1999

17 ΕΛΤΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/01/1998

ΜΕΧΡΙ 31/12/1998

18 ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/04/1998

ΜΕΧΡΙ

31/12/2002

19 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ   16/08/1999

ΜΕΧΡΙ  15/08/2000

20 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

09/07/1999

ΜΕΧΡΙ

30/06/2000

21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/12/1999

ΜΕΧΡΙ

30/11/2000

22 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  27/01/2000

ΜΕΧΡΙ

26/01/2001

23 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/07/2000

ΜΕΧΡΙ

30/06/2001

24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

03/05/2000

ΜΕΧΡΙ

02/04/2001

25 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/07/2000

ΜΕΧΡΙ

30/06/2001

26 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ   01/01/2001

ΜΕΧΡΙ

31/12/2001

27 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/06/2001

ΜΕΧΡΙ

31/05/2002

28 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

Σ/Κ, ΑΡΓΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

05/11/2001

ΜΕΧΡΙ

04/11/2002

29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΚΑΤ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

26/03/2001

ΜΕΧΡΙ

30/10/2001

30 Φ.Ε.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/07/2001

ΜΕΧΡΙ

30/06/2002

31 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/11/2001

ΜΕΧΡΙ

31/10/2002

 

32 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

15/05/2001

ΜΕΧΡΙ

31/12/2001

33 ΕΛΤΑ

ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/2001

ΜΕΧΡΙ

31/12/2002

34 ΕΛΤΑ

ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/2001

ΜΕΧΡΙ

31/12/2002

35 Ο.Λ.Θ.  Α.Ε

(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗ)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 16/10/2001

ΜΕΧΡΙ

15/10/2003

 

36 1ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/01/2002 ΜΕΧΡΙ 31/12/2002
37 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 19/10/2002

ΜΕΧΡΙ    23/04/2003

38 ΠΙ.Κ.ΠΑ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/08/2002

ΜΕΧΡΙ

31/07/2003

39 Φ.Ε.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/10/2002

ΜΕΧΡΙ

30/06/2003

40 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

19/04/2002

ΜΕΧΡΙ

31/12/2002

41 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/09/2002 ΜΕΧΡΙ  31/08/2004
42 ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/02/2002

ΜΕΧΡΙ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

43 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  01/03/2003

ΜΕΧΡΙ

29/02/2004

44 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

07/09/2003

ΜΕΧΡΙ

31/12/2003

 

45 ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/02/2003

ΜΕΧΡΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

46 Ο.Γ.Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/07/2003

ΜΕΧΡΙ

30/06/2005

 

47 ΙΚΑ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/10/2003

ΜΕΧΡΙ

30/09/2004

48 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ    24/11/2003

ΜΕΧΡΙ

23/11/2004

49 1ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/01/2003  ΜΕΧΡΙ 31/12/2003
50 3ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ    01/01/2003 ΜΕΧΡΙ    31/12/2003
51 7ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  01/05/2003

ΜΕΧΡΙ

30/04/2004

52 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/12/2004

ΜΕΧΡΙ

31/11/2005

53 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  07/07/2004

ΜΕΧΡΙ

06/07/2005

54 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/03/2004

ΜΕΧΡΙ

29/02/2005

55 ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

047/02/2004

ΜΕΧΡΙ

31/12/2004

56 ΕΛΤΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/2004

ΜΕΧΡΙ

31/12/2006

57 ΥΠΕΧΩΔΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/05/2004

ΜΕΧΡΙ

30/04/2005

 

58 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  01/12/2005

ΜΕΧΡΙ

30/11/2006

59 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  18/10/2005

ΜΕΧΡΙ

30/09/2006

60 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ») ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 15/02/2005

ΜΕΧΡΙ

14/02/2006

61 Ο.Σ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/09/2005

ΜΕΧΡΙ

31/08/2006

62 Ο.Σ.Ε.

ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/09/2005

ΜΕΧΡΙ

31/08/2006

63 Ο.Σ.Ε.

ΜΕΓΑΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/09/2005

ΜΕΧΡΙ

31/08/2006

 

64 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/2006

ΜΕΧΡΙ

31/12/2006

65 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 15/02/2006 ΜΕΧΡΙ 31/08/2007
66 ΤΡΑΠΕΖΑ

ALPHA BANK

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/08/2006

ΜΕΧΡΙ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

67 ΔΕΗ

ΓΑΙΟΥ ΠΑΞΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 16/02/2006

ΜΕΧΡΙ 15/02/2007

68 ΔΕΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/08/2006

ΜΕΧΡΙ

31/07/2007

69 Ο.Σ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/09/2006

ΜΕΧΡΙ 31/08/07

70 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  01/11/2007

ΜΕΧΡΙ

31/10/2009

71 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/10/2007

ΜΕΧΡΙ 30/09/09

72 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  05/06/2007

ΜΕΧΡΙ

15/03/2008

73 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  16/03/2007

ΜΕΧΡΙ

15/03/2009

74 ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ

(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ.ΓΡΑΜΜΟΥ)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/11/07

ΜΕΧΡΙ

31/10/2008

75 ΕΛΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ-ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/03/2007

ΜΕΧΡΙ

31/12/2008

76 ΔΕΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΚΟΝΙΤΣΑ, ΜΕΤΣΟΒΟ,ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΑΡΓΑ)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/08/2007

ΜΕΧΡΙ

31/07/2008

77 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/09/2007

ΜΕΧΡΙ

31/08/2008

78 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛ.ΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/09/2007

ΜΕΧΡΙ

31/08/2008

79 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ(ΤΕΑΥΕΚ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/11/2007

ΜΕΧΡΙ

31/10/2008

80 Ε.Θ.Ε.Λ. ΑΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

18/06/2007

ΜΕΧΡΙ

17/06/2009

81 Ι.Δ.ΕΚ.Ε. – Κ.Ε.Ε.Κ. (ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

20/04/2007

ΜΕΧΡΙ

30/05/2007

82 ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΥ ΒΟΥΤΣΑΡΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

20/03/2008

ΜΕΧΡΙ 20/03/2009

83 ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 18/08/2008

ΜΕΧΡΙ 18/02/2009

84 ΔΕΗ ΠΑΞΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/02/2008

ΜΕΧΡΙ 31/12/2008

 

85 ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/2008

ΜΕΧΡΙ

31/12/2008

86 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/2008

ΜΕΧΡΙ

31/12/2008

87 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/2008

ΜΕΧΡΙ 31/12/2009

88 ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΠΑΞΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

16/02/2008

ΜΕΧΡΙ

15/02/2009

 

89 ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/05/2008

ΕΩΣ

31/04/2009

 

90 ΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ,ΛΕΥΚΑΔΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/01/2009

ΜΕΧΡΙ 31/12/2009

91 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/2009

ΜΕΧΡΙ 31/12/2009

92 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/02/2009

ΜΕΧΡΙ

30/06/2009

ΑΠΟ

01/10/2009

ΜΕΧΡΙ

31/12/2009

 

93 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 02/02/2009

ΜΕΧΡΙ 31/12/2009

 

94 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/12/2009

ΜΕΧΡΙ

30-11-2011

95 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  01/04/2010

ΜΕΧΡΙ

31/03/2012

96 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 02/07/2010

ΜΕΧΡΙ 31/12/2010

97 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/03/2010

ΜΕΧΡΙ

31/05/2010

 

98 ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΠΑΞΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 16/02/2010

ΜΕΧΡΙ 15/02/2011

99 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/03/2010

ΜΕΧΡΙ

28/02/2011

100 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/05/2010

ΜΕΧΡΙ

31/04/2011

101 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/01/2010

ΜΕΧΡΙ

30/06/2010

ΑΠΟ

01/09/2010

ΜΕΧΡΙ

31/12/2010

102 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/05/2010

ΜΕΧΡΙ

31/04/2011

103 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/07/2011

ΜΕΧΡΙ 30/06/2012

104 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

06/07/2011

ΜΕΧΡΙ 05/07/2012

105 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  01/07/2011

ΜΕΧΡΙ 01/07/2012

106 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

06/07/2011

ΜΕΧΡΙ 05/07/2012

107 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 06/07/2012

ΜΕΧΡΙ 30/09/2012

108 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/10/2012

ΜΕΧΡΙ 30/11/2012

 

109 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/06/2012 ΜΕΧΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

15/11/2012

110 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 16/11/2012 ΜΕΧΡΙ 15/11/2013
111 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/12/2011 ΜΕΧΡΙ 31/1/2012
112 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/02/2012 ΜΕΧΡΙ 31/3/2012
113 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/09/2010

ΜΕΧΡΙ 31/12/2010

114 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/01/2011

ΜΕΧΡΙ 30/06/2011

115 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/07/2011 ΜΕΧΡΙ 30/06/2012
116 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/07/2012 ΜΕΧΡΙ  30/09/2012
117 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/10/2012 ΜΕΧΡΙ  31/10/2012

 

118 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/11/2012 ΜΕΧΡΙ  31/10/2013

 

119 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/07/2012 ΜΕΧΡΙ 31/07/2012

 

120 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/08/2012 ΜΕΧΡΙ 31/08/2012
121 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/09/2012 ΜΕΧΡΙ 30/09/2012
122 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/10/2012 ΜΕΧΡΙ 31/10/2012
123 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/11/2012 ΜΕΧΡΙ 30/11/2012
124 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/12/2012 ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
125 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  01/04/2012

ΜΕΧΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Δ/ΣΜΟΥ

31/05/2012

126 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  01/06/2012

ΜΕΧΡΙ 31/05/2013

 

127 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/01/2013 ΜΕΧΡΙ 31/01/2013
128 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/02/2013 ΜΕΧΡΙ 28/02/2013
129 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/03/2013 ΜΕΧΡΙ 31/03/2013

 

130 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/04/2013

ΜΕΧΡΙ 30/04/2013

 

131 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/05/2013

ΜΕΧΡΙ 31/05/2013

 

132 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  01/06/2012

ΜΕΧΡΙ 31/05/2013

 

133 COWA HELLAS

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 16/05/2014

ΑΟΡΙΣΤΗ

134 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 649 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/04/2014

ΜΕΧΡΙ 31/03/2015

135 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 01/01/2012

ΑΟΡΙΣΤΗ

136 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/10/2014 ΕΩΣ 31/12/2014
137 ΤΡΑΠΕΖΑ

EUROBANK

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΟΡΙΣΤΗ
138 Π.Ε.Κ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/01/2014

ΜΕΧΡΙ 31/12/2014

139 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 04/01/2015 ΕΩΣ

31/03/2015

140 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

01/04/2015

ΜΕΧΡΙ

31/03/2016

141 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01/11/2014 ΕΩΣ

31/10/2015

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

142 ΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
143 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
144 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
145 SUPER MARKET

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
146 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Φωτογραφίες