ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός μαζί με την εμπειρία, εγγυώνται απόλυτα την εκτέλεση όλων των εργασιών καθαρισμού με τελειότητα. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι τα καλύτερα της Ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς, με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την άρτια αποδοτικότητά τους. Ο δε χειρισμός τους γίνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.